top of page

VERENIGINGEN

 

 

 

Tijdelijke activiteiten

(eetfestijn, fuif, bbq,  tentoonstelling, wedstrijd,,...)

 

Verenigingen en VZW's Cover

Verzeker je vrijwilligers, medewerkers

 

REIZEN

 

 

 

 

 

 

Assistance 

(voertuig en/of personen)

 

Reisverzekering op maat

Tijdelijke activiteiten

 

Je wilt een eetfestijn voor de sportclub, een jeugdtoernooi voor de volleybal of een braderie organiseren. Leuke initiatieven, maar heb je ook al stilgestaan bij jouw verantwoordelijkheid als organisator? 

Met de verzekeringspolis Tijdelijke activiteiten hoef je je geen zorgen meer te maken en kan je je volop bezighouden met de organisatie. Een verzekering Tijdelijke activiteiten sluit je het best af voor deze activiteiten: 

 • bal. 

 • eetfestijn.

 • sportwedstrijd. 

 • culturele activiteit. 

 • tentoonstelling. 

 • stoet. 

 • Vlaamse kermis. 

 • handelsbeurs. 

 • braderie. 

 

De verzekering Tijdelijke activiteiten biedt de volgende verplichte waarborgen: Burgerlijke aansprakelijkheid, Rechtsbijstand, Lichamelijke ongevallen – Behandelingskosten. Deze waarborgen gelden voor de activiteiten die jij inricht en zijn wereldwijd geldig. Ze gelden ook op weg van en naar de plaats waar de activiteiten plaatsvinden. 

 

Via deze waarborgen ben je verzekerd voor de mogelijke materiële en lichamelijke schade die jijzelf, je helpers of derden kunnen oplopen tijdens de organisatie van een tijdelijke activiteit. De mogelijke behandelingskosten worden vergoed. Ook de mogelijke juridische bijstand is verzekerd. Je kunt ook kiezen voor bijkomende waarborgen Tijdelijke arbeidsongeschiktheid, Blijvende invaliditeit of Overlijden.

 

 

 

Verenigingen en VZW's Cover

 

Wat houdt de waarborg van de verzekering Verenigingen en VZW’s Cover precies in?

 • De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid

  • algemene burgerlijke aansprakelijkheid.

  • persoonlijke aansprakelijkheid van de leden, deelnemers en vrijwilligers.

  • aansprakelijkheid na levering van defecte goederen of na slechte uitvoering van werken.

  • burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan een toevertrouwd goed.

 • Lichamelijke ongevallen van de leden, bestuurders en vrijwilligers 

  • schade aan kledij of persoonlijke bezittingen bij een ongeval.

  • medische en andere kosten.

  • tijdelijke ongeschiktheid.

  • blijvende invaliditeit.

  • overlijden.

 • Rechtsbijstand

 

Wat zijn de verzekerde kapitalen van de polis Verenigingen en VZW’s Cover?

De verzekerde kapitalen en franchises kan je binnen bepaalde grenzen zelf vrij bepalen, in functie van wat je organisatie nodig heeft en welk budget er beschikbaar is. Voor medische kosten kan je kiezen voor een forfaitair bedrag of voor een terugbetaling volgens de RIZIV-barema’s.

 

De waarborgen zijn ook van toepassing op de nevenactiviteiten van je vereniging :

 • vergaderingen.

 • repetities.

 • onderhoud en kleine herstellingen van gebruikte gebouwen.

 • deelname aan beurzen en tentoonstellingen.

 • organisatie van tijdelijke activiteiten zoals ledenfeesten.

 • schade aan tijdelijk gehuurde gebouwen.

 • gebruik van gemotoriseerde rolstoelen.

 • aansprakelijkheid voor dieren die voor therapeutische doeleinden gebruikt worden.

 • gastgezinnen waarop uw organisatie beroep doet in het kader van haar werking.

 • vervoerskosten, kosten van opsporing, redding en repatriëring.

Assistance

Klik hier om onze speciale pagina assistance te bekijken

 

 

Reisverzekering op maat

Op reis vertrekken zonder een verzekering? Dat is alsof je gaat kamperen zonder tent… Een goede reisverzekering is onontbeerlijk, want ook op reis kan je voor heel wat onverwachte omstandigheden komen te staan. Maar natuurlijk is niet elke reis hetzelfde, en daarom kan je bij de DVV Reisverzekering op maat ook zelf kiezen welke waarborgen je in je verzekering wilt hebben.

bottom of page