top of page
JEZELF IN HET VERKEER ALS BESTUURDER
Vraag uw offerte

Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer

 

Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer van DVV komt tussen bij verkeersongevallen op de openbare weg met lichamelijk letsel. Als je verwondingen, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of blijvende invaliditeit oploopt, of komt te overlijden dan keert deze verzekering een vergoeding uit, onafhankelijk van de aansprakelijkheid.

 

Voor wie?

Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer van DVV is ideaal voor mensen die onderweg zijn: of dat nu te voet, met de fiets of met de wagen is, maakt niet uit. Iedereen die de straat op moet, heeft voordelen bij de verzekering Lichamelijke ongevallen in het verkeer.

 

Dekking is voorzien voor

  • Behandelingskosten

  • Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

  • Blijvende invaliditeit

  • Overlijden

Rechtsb​ijstandverzekering

 

Wat doet de rechtsbijstandverzekering Lex.Tra Verkeer?

  • je inlichten over je rechten na het ontstaan van het geschil

  • de tegenpartij bij de zaak betrekken

  • je helpen met het aanleggen van een dossier (bewijzen verzamelen, getuigen)

  • onderhandelingen voeren met de tegenpartij

  • streven naar een minnelijke schikking

 

Als, om welke reden ook, geen minnelijke schikking getrokken wordt , dan kan het geschil alleen nog beslecht worden door de rechtbank.

bottom of page