top of page

Verenigingen en VZW's Cover

 

Wat houdt de waarborg van de verzekering Verenigingen en VZW’s Cover precies in?

 • De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid

  • algemene burgerlijke aansprakelijkheid.

  • persoonlijke aansprakelijkheid van de leden, deelnemers en vrijwilligers.

  • aansprakelijkheid na levering van defecte goederen of na slechte uitvoering van werken.

  • burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan een toevertrouwd goed.

 • Lichamelijke ongevallen van de leden, bestuurders en vrijwilligers 

  • schade aan kledij of persoonlijke bezittingen bij een ongeval.

  • medische en andere kosten.

  • tijdelijke ongeschiktheid.

  • blijvende invaliditeit.

  • overlijden.

 • Rechtsbijstand

 

Wat zijn de verzekerde kapitalen van de polis Verenigingen en VZW’s Cover?

De verzekerde kapitalen en franchises kan je binnen bepaalde grenzen zelf vrij bepalen, in functie van wat je organisatie nodig heeft en welk budget er beschikbaar is. Voor medische kosten kan je kiezen voor een forfaitair bedrag of voor een terugbetaling volgens de RIZIV-barema’s.

 

De waarborgen zijn ook van toepassing op de nevenactiviteiten van je vereniging :

 • vergaderingen.

 • repetities.

 • onderhoud en kleine herstellingen van gebruikte gebouwen.

 • deelname aan beurzen en tentoonstellingen.

 • organisatie van tijdelijke activiteiten zoals ledenfeesten.

 • schade aan tijdelijk gehuurde gebouwen.

 • gebruik van gemotoriseerde rolstoelen.

 • aansprakelijkheid voor dieren die voor therapeutische doeleinden gebruikt worden.

 • gastgezinnen waarop uw organisatie beroep doet in het kader van haar werking.

 • vervoerskosten, kosten van opsporing, redding en repatriëring.

bottom of page