top of page

Algemene info vind je hier:

 

https://www.vlaanderen.be/technische-keuring-van-voertuigen

 

https://www.gocavlaanderen.be/nl/p/autokeuring

 

Specifieke info vanaf 20 april 2020

Welke KEURINGEN vinden plaats vanaf vanaf 20 april 2020 (steeds na afspraak) :

 • Periodieke keuringen van personenwagens (categorie M1), kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen onder 3,5 ton (categorie N1) waarvan het keuringsbewijs is vervallen vóór 13 maart 2020

 • Periodieke keuringen van zware bedrijfsvoertuigen (categorie N2 en N3), bussen (categorie M2 en M3), aanhangwagens en opleggers (categorie O2, O3 en O4) en landbouwvoertuigen (categorie T, C, R en S)

 • Keuringen van prioritaire voertuigen (ambulancewagens, politievoertuigen en brandweervoertuigen)

 • Tweedehandskeuringen van personenwagens (categorie M1) en lichte bedrijfsvoertuigen onder 3,5 ton (categorie N1)

 • Herkeuringen

 • Administratieve (her)keuringen

 • Keuringen voor de eerste inverkeerstelling

 • Keuringen na ongeval

 • LPG- en CNG-keuringen

 • Homologatiekeuringen en validatieprocedures voor ingevoerde voertuigen.

Keuringsactiviteiten die niet uitgevoerd worden tijdens de periode van de coronamaatregelen:

 • De periodieke keuringen van personenauto's, kampeerwagens en lichte bedrijfsvoertuigen onder 3,5 ton met een groen keuringsbewijs met een vervaldatum tussen 13 maart 2020 en de einddatum van de noodmaatregelen

 • De periodieke keuringen van voertuigen onder O-plaat (oldtimer).

Verlenging van de termijn voor keuring van 4 maanden

De termijn voor keuring van personenwagens en bestelwagens wordt met 4 maanden verlengd, vanaf het opheffen van de noodmaatregelen. Die verlenging is van toepassing op voertuigen die een keuring moe(s)ten ondergaan tussen 13 maart 2020 en 1 maand na de einddatum van de noodmaatregelen.

Dit uitstel is niet van toepassing voor herkeuringen. 

Veiligheidsmaatregelen

Bij de keuringsactiviteiten worden alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen. De keuringscentra stellen alles in het werk om de uitbreiding van de dienstverlening vanaf maandag 20 april 2020 optimaal en veilig te laten verlopen, zowel voor het personeel als voor de bezoekers. Alle keuringen verlopen wel nog steeds op afspraak.

bottom of page