top of page
WONINGKREDIETEN
 
 
 
 

Woningkrediet met schuldsaldoverzekering

Met een hypothecair krediet met schuldsaldoverzekering kies je voor de meest klassieke formule van woonkredieten: tijdens de looptijd van je krediet betaal je een vast maandbedrag. En als je vroegtijdig overlijdt wordt je hypothecair krediet door de schuldsaldoverzekering terugbetaald.

 

Woningkediet met gemengde levensverzekering

Indien je voor een woonkrediet met gemengde levensverzekering kiest, betaal je alleen interesten tijdens de looptijd van het krediet. Het ontleende kapitaal betaal je pas terug op de einddatum via je levensverzekering.

AANVERWANTE VERZEKERINGEN
Schuldsaldoverzekering
 

Met een schuldsaldoverzekering ben je er zeker van dat je hypothecair krediet wordt terugbetaald als jij zou overlijden voor de eindtermijn van het krediet.

De schuldsaldoverzekering :

 • is een tijdelijke overlijdensverzekering die gekoppeld is aan een hypothecair krediet
 • dekt het bedrag dat je nog verschuldigd bent
 • betaalt het krediet terug als jij zou overlijden voor de eindtermijn van het krediet

 

 

Voordelen van een schuldsaldoverzekering

 • Je bent verzekerd vanaf de eerste premie. Wanneer je ook zou overlijden en hoeveel je van je krediet ook nog moet afbetalen, DVV betaalt je krediet terug in jouw plaats.
 • Je betaalt minder belastingen: je geniet een belastingvermindering*, zolang je de premies aftrekt in het kader van woonbonus, langetermijn- of pensioensparen.
 • Je kunt de dekking van je krediet verdelen over twee kredietnemers (vb. jij en je partner). Jij kiest daarbij de verdeling:
  • een klassieke 50/50-verdeling: bij overlijden van een van beide kredietnemers, wordt de helft van het saldo van de lening automatisch terugbetaald.
  • 70/30-verdeling: als een van beiden meer verdient dan de andere.
  • 2 x 100 procent: als je zeker wilt zijn dat jij of je partner niks meer moet afbetalen als de andere zou overlijden voor het krediet is afbetaald.
Gewaarborgd Inkomen

 

Stel je voor dat je een ongeluk hebt of zwaar ziek wordt… Zou jij je hypothecair krediet nog verder kunnen terugbetalen?

 

Stel je voor dat je een ongeluk hebt of zwaar ziek wordt… Zou jij je hypothecair krediet nog verder kunnen terugbetalen? Natuurlijk krijg je een vervangingsinkomen, maar waarschijnlijk is dit lager dan je huidige inkomsten. Oordeel zelf: in geval van arbeidsongeschiktheid word je de eerste maand niet vergoed, en de 11 volgende maanden krijg je een vergoeding van 51 euro per dag als gezinshoofd (bedrag op 01/07/2012). 

 

Verzekering Alle bouwplaatsrisico’s of ABR-polis : omniumverzekering voor je bouwproject 
 

 

Je laat een nieuwbouwwoning bouwen of je laat je woning grondig renoveren? Dan zijn er heel wat partijen betrokken bij je bouwproject. Denk maar aan de architect, de aannemer en alle vakmannen en technici die je bijstaan om deze droom te realiseren. En dan kan er natuurlijk al eens iets mis gaan…

Stel je voor: de werken aan je nieuwbouwwoning zijn in volle gang en de elektricien boort een gat dwars door de waterleiding omdat deze niet op de plaats lag zoals getekend op de plannen.

 

Resultaat: …. Met de verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s is dit geen probleem: er moet immers niet onderzocht worden wie aansprakelijk is. Op die manier voorkom je dat jouw bouwwerf stilgelegd wordt voor lange juridische discussies tussen aannemers, onderaannemers en architect, om uit te zoeken wie nu aansprakelijk is voor het schadegeval.

 

De hoofdwaarborg van de verzekering Alle bouwplaatsrisico’s is de zogenaamde zaakschade. Dat betekent dat de bouwwerken (nieuwbouw of renovatie) verzekerd zijn. Onder bouwwerken verstaan we de ruwbouw en afwerking zoals centrale verwarming en elektriciteit. 
Enkele voorbeelden:

 • storm, blikseminslag, overstroming, grondverschuiving

 • brand, ontploffing

 • onvoorzichtigheid, onhandigheid

 • diefstal met braak, poging tot diefstal, vandalisme

 

Met de verzekering Alle bouwplaatsrisico’s kan je ook nog kiezen voor extra facultatieve waarborgen:

 • extra contractuele aansprakelijkheid (fout, schade en oorzakelijk verband met de werken)

 • burenhinder (schade aan derden zonder fout, volgens art. 544 van het Burgerlijk wetboek, vb. zettingschade door grondwaterverlaging)

 • schade aan bestaande goederen van de bouwheer

 

Lichamelijke ongevallen - Tijdelijke werken
 

Een tijdelijke verzekering op het geschikte moment

 

Als je gaat (ver)bouwen, is de kans groot dat vrienden en familie je helpen met de afwerking. Ook voor de verhuis – zelfs al doe je een beroep op een verhuisfirma – heb je altijd nood aan mensen die een handje komen toesteken. 

Je verwondt jezelf terwijl je een kast verhuist, je broer valt van een ladder… Een ongeluk zit in een klein hoekje. Bescherm jezelf en je naasten met de verzekering Lichamelijk ongevallen – Tijdelijke werken van DVV. De verzekering is verbonden met je hypothecair krediet en beschermt jezelf en de personen (vrienden en familie) die je vrijwillig helpen in je huis bij lichamelijke schade.

bottom of page