top of page
HOSPITALISATIEVERZEKERING

Hospitalisatieverzekering: waarom?

 

De kosten van een ziekenhuisverblijf lopen voor een patiënt gemiddeld op tot zo’n 450 euro. Misschien is het jou ook al overkomen? Dan weet je vast uit eigen ervaring dat een verblijf in het ziekenhuis of medische verzorging je handenvol geld kunnen kosten. De Hospitalisatieverzekering Hospimax van DVV is de ideale aanvulling op de basistussenkomsten van een ziekenfonds. Bespaar jezelf financiële kopzorgen, en kies zelf de medische aanpak waar jij je het best bij voelt (vb. thuisbevalling, homeopathie).

Waarborgen

Kies je voor een Hospimax hospitalisatieverzekering van DVV, dan heb je twee mogelijkheden: een basispakket of een basispakket uitgebreid met twee extra waarborgen: pre- en posthospitalisatieverzorging en zware ziekten en palliatieve thuiszorg.

Hospitalisatieverzekering: basispakket

Moet iemand van je gezin in het ziekenhuis verblijven wegens ziekte, ongeval, zwangerschap of bevalling? Dan vergoedt DVV de kosten voor: 

 • verblijf in het ziekenhuis, ook daghospitalisatie (’s ochtends binnen, ’s avonds weer naar huis) 

 • onderzoeken en behandelingen in het kader van een hospitalisatie 

 • prothese, orthopedie en geneesmiddelen die vereist zijn tijdens de hospitalisatie 

 • vervoer per ziekenwagen of helikopter 

 • palliatieve verzorging in het ziekenhuis 

 • rooming-in voor ouders die bij hun kind willen verblijven 

 • thuisbevallingen en postnatale verzorging

Hospitalisatieverzekering: uitbreiding pre- en posthospitalisatieverzorging

Deze extra waarborg vergoedt je kosten voor medische verzorging (ook homeopathie), van twee maanden voor tot zes maanden na je opname in het ziekenhuis, en dat is uitzonderlijk lang in vergelijking met andere hospitalisatieverzekeringen.

Hospitalisatieverzekering: uitbreiding zware ziekten en palliatieve thuiszorg

Deze extra waarborg (alleen beschikbaar in combinatie met de vorige waarborg pre- en posthospitalisatieverzorging) vergoedt de medische kosten van aids, kanker, Parkinson, Alzheimer en tal van andere ernstige ziekten (26 ziekten in totaal). De waarborg geldt ook als de patiënt er voor kiest om niet in het ziekenhuis, maar thuis palliatief te worden verzorgd.

UITVAART+ VERZEKERING

wat is het?

 

Als je wilt dat je dierbaren over een kapitaal beschikken om je uitvaart te betalen als jij overlijdt, kun je dit vastleggen met de Uitvaart+ verzekering van DVV.

De uitvaart+ verzekering van DVV is een levenslange overlijdensverzekering. Bij overlijden van de verzekerde wordt het verzekerde bedrag aan de begunstigde(n) gestort.

Voordelen van de Uitvaart+ verzekering

 • Vrije keuze: jij kiest de begunstigde(n) (kan gewijzigd worden tijdens de hele looptijd van het contract) en het verzekerde kapitaal (van 2.500 tot 15.000 euro). 

 • Verzekerd vanaf het begin: je begunstigde(n) ontvangen het voorziene kapitaal.

 • Fiscaal voordelig: de fiscus betaalt je 30 procent van je premie terug in de vorm van een belastingvermindering*, zolang je deze aftrekt in het kader van langetermijn- of pensioensparen.

Goed om te weten:

 • Uitkering: de eerste 2 jaar wordt een proportioneel deel van het verzekerde kapitaal uitgekeerd. Na de wachtperiode van 2 jaar ontvangen je nabestaanden het volledige verzekerde kapitaal (na aftrek van eventuele belasting). Bij overlijden door ongeval wordt altijd 100% uitgekeerd vanaf dag één.

 • Premiebetaling: je hebt de keuze uit periodieke premies of een eenmalige premie. Vanaf 70 jaar is enkel een eenmalige premie mogelijk.

 • Fiscaliteit: je kan onder bepaalde voorwaarden genieten van een belastingvoordeel van 30%* van de gestorte premies. De gebruikelijke regels in verband met successie zijn van toepassing.

 • Beperkingen: onder meer zelfmoord van de verzekerde en overlijden door deltavliegen, zweefvliegen, valschermspringen of ballonvaren zijn niet gedekt.

bottom of page