COVICARE: Geniet deze zomerperiode van extra GRATIS waarborgen bij DVV!

Onze leefwereld is veranderd en richt zich nu meer op onze woonplaats, ons gezin en een zeer beperkte vriendenkring. We hebben onze werkgewoontes aangepast, genieten meer van onze woning en van ons tuin/terras en (her)ontdekken vrijetijdsactiviteiten in open lucht vlak bij de woonplaats, zoals een wandeling of een fietstocht.

DVV wil zijn klanten begeleiden in hun nieuwe levenswijze door hen voldoende te beschermen.


1) Heb je bij DVV een autoverzekering? Dan geniet je deze zomer van een gratis verkeerspolis. Deze verzekering dekt je in alle verkeerssituaties. Ook als bestuurder van een voertuig, fietser, voetganger, … Klanten die reeds een verkeerspolis hebben, genieten van extra hoge maximumbedragen. Ook krijg je een gratis fietsbijstand gedurende de zomerperiode. Sta je ergens in panne met de fiets? Geen nood, wij komen jou helpen!

2) Bovendien krijgen klanten met een brandverzekering een gratis uitbreiding van de buitenuitrusting en voorzieningen die zich bevinden in de tuin of op het terras voor een bedrag van 5.000EUR (ook tegen diefstal). Indien je ook de optie tuin hebt onderschreven, wordt dit bedrag opgetrokken tot 10.000EUR.


3) Ten slotte voorziet DVV automatisch de dekking “ongeval op de weg van en naar het werk” aan de werknemers die telewerken. Tijdens de periode van de lockdown en tot 30/09/2020 breidt DVV Verzekeringen die wettelijke dekking uit tot:

- Alle werkplekken, ook als die niet zijn opgenomen in een schriftelijke overeenkomst tussen de telewerker en zijn werkgever

- De verplaatsingen tussen die werkplekken en de domicilie

- Dekking tussen werkplekken en de plaats waar de kinderen van de werknemer worden opgevangen of tussen de domicilie en de plaats waar de kinderen van de werknemer worden opgevangen. Voorbeeld: een telewerker gaat werken bij zijn broer (verpleger op de spoeddienst) om tegelijkertijd toezicht te houden op zijn neefjes en nichtjes

Deze actie is geldig tijdens de periode van 01/07/2020 tot 30/09/2020.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic

© 2015 by VLH Verzekeringen Consulting.  All rights reserved

  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
  • Google Classic