top of page

Info van 24 april


Rijopleidingen en rijexamens

De nationale Veiligheidsraad heeft beslist om alle opleidingen op te schorten. In dat kader besliste de Vlaamse Regering, op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters, om vanaf 16 maart 2020 ook opleidingen en examens in de sector mobiliteit en openbare werken op te schorten.

Coronavirus en rijopleiding

Alle opleidingen in de sector mobiliteit worden opgeschort vanaf 16 maart. Het gaat onder meer over de theorie- en praktijklessen en het terugkommoment. Aan mensen die door de huidige maatregelen de verplichte termijn van het terugkommoment (9 maanden na afgifte rijbewijs) overschrijden, wordt geen sanctie opgelegd. De termijnen van het voorlopig rijbewijs, theorie en terugkommoment worden elk met 4 maanden verlengd, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen.

 

Coronavirus en examens

Alle examens in de sector mobiliteit worden opgeschort vanaf 16 maart. Zo worden onder meer de theoretische en praktische rijexamens opgeschort. Voor mensen waarvan de geldigheid van het examen of het voorlopig rijbewijs vervalt, wordt de geldigheid verlengd met 4 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen.

 

 

FAQ’S

 

Ik heb een theorieles, rijles of rijexamen gepland maar die valt nu weg, wat moet ik doen?

De rijschool contacteert jou van zodra ze weten wanneer ze hun lessen terug mogen opstarten. Je krijgt hierbij voorrang op de leerlingen die niet moesten verschoven worden.

 

Mijn voorlopig rijbewijs vervalt binnenkort, wat moet ik doen?

De vervaldatum van je voorlopig rijbewijs zal automatisch opschuiven met 4 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen.

 

Worden mijn geannuleerde lessen terugbetaald?

Nee, de rijscholen voorzien geen terugbetaling van lessen, van welke aard dan ook. Ze gaan samen met jou de geplande lessen verplaatsen naar een moment dat voor jou het beste past.

 

Moet ik met mijn rijschool contact opnemen voor een nieuwe planning?

Nee, zij nemen zelf contact met je op. Zodra er beslist is dat er terug lessen mogelijk zijn mag je eventueel je lokaal kantoor contacteren. Hou dus zeker ook het nieuws over het verlengen/opschorten van de noodmaatregelen goed in de gaten.

 

Moet ik mijn rijexamen zelf annuleren?

Je examen wordt automatisch geannuleerd tijdens de periode van de noodmaatregelen.

 

Wat met mijn terugkommoment en de wettelijke bepalingen die eraan vasthangen?

De wettelijke termijn van maximaal 9 maanden na het behalen van je rijbewijs wordt met 4 maanden verlengd, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen.

 

Mag ik in het kader van vrije begeleiding als begeleider nog de baan op om iemand te leren rijden?

Neen, het begeleiden van je zoon of dochter wordt niet gezien als een noodzakelijke verplaatsing.

bottom of page